Brasiliansk jiu-jitsu

Regler

Regler för medlemmar i Mjölby bjj TMW.

  • Vi tränar med varandra inte mot varandra.
  • Alla tränar med alla för att skapa kamratskap.
  • Vi respekterar alltid våra instruktörer och träningspartners. Respekt innebär att du inte försöker skada någon fysiskt eller känslomässigt. Respekt innebär också att du ger ditt bästa på träning och gör vad du kan för att förbättra dig själv och din träningspartner.
  • Alla får delta utifrån sina egna förutsättningar.
  • Vi motverkar alla motsättningar som beror på olika åldrar, kön, etnictet, religion och fysiska och psykiska förutsättningar
  • Vi har noll tolerans mot mobbning och andra kränkande handlingar.
  • De vuxna i föreningen skall arbeta förebyggande för att motverka mobbning och kränkande handlingar, vi skall vara goda förebilder.
  • Medlemsavgift samt terminsavgifter skall betalas för att få delta i föreningens aktiviteter.
  • Bryter man dessa regler kan uppsägning av medlemskap ske, vid uppsägning sker ingen återbetalning av inbetalda avgifter.