Regler i Mjölby Bjj

 • Vi tränar med varandra inte mot varandra.
 • Alla tränar med alla för att skapa kamratskap.
 • Vi respekterar alltid våra instruktörer och träningspartners.
  • Respekt innebär att du inte försöker skada någon fysiskt eller känslomässigt.
  • Respekt innebär också att du ger ditt bästa på träning och gör vad du kan för att förbättra dig själv och din träningspartner.
 • Alla får delta utifrån sina egna förutsättningar.
 • Vi motverkar alla motsättningar som beror på olika åldrar, kön, etnicitet, religion och fysiska och psykiska förutsättningar
 • Vi har noll tolerans mot mobbning och andra kränkande handlingar.
 • De vuxna i föreningen skall arbeta förebyggande för att motverka mobbning och kränkande handlingar, vi skall vara goda förebilder.
 • Medlemsavgift samt terminsavgifter skall betalas för att få delta i föreningens aktiviteter.
 • Bryter man dessa regler kan uppsägning av medlemskap ske, vid uppsägning sker ingen återbetalning av inbetalda avgifter.